Het ontwerpproces

Het ontwerpproces

Ontwerpproces

Een traditioneel architectuur-ontwerpproces bestaat uit:

  1. Een Schetsontwerp
  2. Een Voorlopig ontwerp
  3. Een definitief ontwerp
  4. Een aanvraag omgevingsvergunning
  5. Een bestek of technische uitwerking
  6. Bouwteam
  7. Bouwbegeleiding

In een schetsontwerp staan uw wensen en ideeën centraal. Hoe gaat u uw woning bewonen, wat vindt u mooi, wat zijn de mogelijkheden van u bestaande huis, of op uw nieuwe kavel? Ook het ambitieniveau wat betreft energiezuinigheid worden vertaald. In een of meerdere voorlopig ontwerpen zijn uw ideeën vertaald in tekeningen. De indeling van de woning in plattegronden, de vorm en mogelijke afwerkingsmaterialen in 3D-tekeningen.

In een definitief ontwerp zijn de keuzes die u in de vorige fases heeft gemaakt verwerkt, en worden materialen, kleuren en worden keuzes voor installaties in de tekening verwerkt. Ook de constructiedetails worden uitgewerkt.

Het definitief ontwerp is onderdeel van een eventuele vergunningaanvraag. De rol van een architect is om alle benodigde stukken voor een vergunningaanvraag te verzamelen en te zorgen dat deze op elkaar zijn afgestemd. Andere stukken voor een vergunningaanvraag zijn o.a. constructieberekeningen, de berekende energieprestatie, een rapport over de milieuprestatie van de te gebruiken materialen. Waar deze stukken aan moeten voldoen staat beschreven in het bouwbesluit.

Wij vinden het belangrijk dat de technische uitwerking uitgebreid en technisch hoogstaand is. In energiezuinige woningen zijn goede aansluitingen, het gebruik van goede materialen essentieel. De constructiedetails die wij maken zijn inclusief materialen voor luchtdichting en isolatie. In de plattegronden worden installaties getekend, waarmee energiezuinig, geluidsarm en gericht het binnenklimaat wordt geregeld.

Tegenwoordig wordt vaak in een vroeg stadium een keuze voor een aannemer voor de bouw of renovatie gemaakt. In zogenaamde bouwteams worden de juiste keuzes voor materialen en technieken gemaakt. In samenspraak met een aannemer bekijken we niet alleen de beste technieken en materialen, we bekijken ook hoe we de kosten zo veel mogelijk kunnen beperken. Onze ervaring is dat het vormen van een bouwteam tijdens het tekenen van het definitief ontwerp het beste werkt. Een slim en efficiënt voorlopig ontwerp wordt dan vertaald naar een betaalbaar ontwerp. Afstemming over uitvoering vindt dan plaats. Wij behartigen uw belangen tijdens de uitvoeringsfase. We stemmen af met de uitvoerder, signaleren knelpunten, en proberen deze namens u zo goed mogelijk op te lossen.

Lbs63 Energieke Architectuur heeft het traditionele architectuurproces en de energiezuinige ontwerpprincipes geïntegreerd. Een Plan voor uw huis bestaat bij ons in 4 fasen:
– Verkennen: hierin integreren we schetsontwerp en voorlopig ontwerp met een eerste berekening voor de Energiezuinigheid.
– Ontwerpen: hierin optimaliseren we het voorlopig ontwerp naar bouwmaterialen en -technieken en duurzame installaties.
Vastleggen: Om een goede uitvoering te garanderen leggen we alles zeer goed vast, zodat een aannemer, uitvoerder en installateur exact weten hoe uw woning aangepast of gebouwd moet worden.
– Uitvoeren: We blijven betrokken in het bouwproces, zodat we vragen kunnen beantwoorden, knelpunten mee kunnen oplossen en u kunnen ontzorgen.

Zo zorgen we samen voor een goed en prettig bouwproces.