Toetsing bouwbesluit

Toetsing Bouwbesluit

In het Bouwbesluit staat alle bouwkundige regelgeving die betrekking heeft op al onze gebouwen, wettelijk vastgelegd door de rijksoverheid. In het bouwbesluit zijn regels vastgelegd met betrekking tot o.a. veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het bouwbesluit is er voor nieuwbouw en verbouw, hoewel er verschillende regels zijn voor nieuwbouw en bestaande bouw.

Een gebouw moet in alle gevallen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dit geldt ook als voor veranderingen die vergunningsvrij zijn. Daarnaast hebben we ook nog vaak te maken met regelgeving van de gemeentelijke overheden zoals bestemmingsplan en beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht.

Wanneer wordt er getoetst aan het bouwbesluit?

Alle bouwactiviteiten kunnen dus getoetst worden. Er kan te
allen tijde worden gecontroleerd of een gebouw aan de voorschriften voldoet. Zo worden openbare gebouwen regelmatig gecheckt op brandveiligheid.

 

Toetsing bouwbesluit

Indien voor bouw en/of verbouw een omgevingsvergunning wordt ingediend dan zal de opsteller (bv de architect) tekeningen en documenten indienen die aantonen dat aan alle regelgeving zal worden voldaan. De omgevingsdienst toetst deze aanvraag. Indien akkoord zal de omgevingsdienst een vergunning verlenen. Deze toetsing van het plan ontslaat de opdrachtgever echter niet van de uiteindelijke verantwoordelijkheid  om aan het bouwbesluit te voldoen. Als de toetser een vergissing heeft begaan of er was een onduidelijkheid dan zal alsnog aan de regels voldaan moeten worden.

Alle bouwactiviteiten kunnen dus getoetst worden. Er kan te allen tijde worden gecontroleerd of een gebouw aan de voorschriften voldoet. Zo worden openbare gebouwen regelmatig gecheckt op brandveiligheid.

Indien voor bouw en/of verbouw een omgevingsvergunning wordt ingediend dan zal de opsteller (bv de architect) tekeningen en documenten indienen die aantonen dat aan alle regelgeving zal worden voldaan. De omgevingsdienst toetst deze aanvraag. Indien akkoord zal de omgevingsdienst een vergunning verlenen. Deze toetsing van het plan ontslaat de opdrachtgever echter niet van de uiteindelijke verantwoordelijkheid  om aan het bouwbesluit te voldoen. Als de toetser een vergissing heeft begaan of er was een onduidelijkheid dan zal alsnog aan de regels voldaan moeten worden.

Indien het gaat om vergunningsvrije bouwactiviteiten dan zal er dus ook een toetsing bouwbesluit moeten plaatsvinden. Als je dat als opdrachtgever niet zelf wilt of kunt, dan kun je daar een deskundige voor inhuren. Dit kan een bouwkundige of een architect zijn maar bv ook een constructeur als het gaat om een sterkte berekening voor een draagconstructie.

Lbs63 verzorgt voor u het gehele ontwerpproces ven eerste idee tot werktekening en zal er altijd voor instaan dat uw plannen voldoen aan alle regelgeving en dus ook aan het bouwbesluit.