Ontwerpprincipes

Ontwerpprincipes

3D, vide, gevelisolatie, passief

Traditioneel zijn de ontwerpprincipes van een architect esthetiek en vorm en functie. Hoe ontwerp je een mooi gebouw dat voldoet aan de eisen en verwachtingen van gebruikers.

Nu duurzaamheid en energiezuinigheid niet meer weg te denken zijn bij het ontwerpen van een gebouw, komen er een aantal principes bij die minstens net zo belangrijk of zelfs belangrijker zijn.

Wij ontwerpen duurzame zeer energiezuinige woningen. Energiezuinige ontwerpprincipes zijn hierbij richtlijn, maar dit hoeft zeker niet te betekenen dat we wat betreft vormgeving of functie concessies doen. Het tegendeel is waar. Zeer energiezuinige woningen bieden meer kansen om functionaliteit vorm te geven.

Een voorbeeld: In zeer goed geïsoleerde woningen speelt verwarming nagenoeg geen rol meer. Hierdoor biedt een woning veel meer mogelijkheden om ruimte te creëren, ook verticaal. Door het ontwerpen van vides of lichtschachten, kan veel meer licht in ruimten worden gecreëerd. Er ontstaan verbindingen tussen beneden en boven waardoor een mooie ruimtelijke beleving ontstaat. Er kan ook meer onderscheid in woonfuncties gemaakt worden. Ruimten die open zijn, semi-open of helemaal gesloten. Ruimten die publiek of privé zijn. Ruimten die voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit noemen wij Wonen in 3D.

vide, 3D, passief, CLT,

Andere ontwerpprincipes hebben te maken met energiestromen. Een goed woningontwerp minimaliseert het energieverbruik, en maximaliseert de energieopbrengst.

  • Minimaliseren van het energieverbruik gebeurt door zeer goed te isoleren, een goede luchtdichting aan te brengen, en te zorgen dat het binnenklimaat eenvoudig te regelen is. Er is zeer weinig energie nodig om te verwarming én te koeling. Apparaten en installaties zijn energiezuinig en warmte wordt zo veel mogelijk teruggewonnen.
  • Een woning maakt maximaal gebruik van de warmte die door (zon)licht het huis binnenkomt. Zo worden (dak)overstekken bijvoorbeeld precies zo ontworpen dat ze in het warme seizoen warmte buiten laten, en in het koude seizoen maximaal warmte binnenlaten.
  • Met een goed ontwerp is het eenvoudig mogelijk om alle benodigde energie duurzaam op te wekken met zonnepanelen en zonnecollectoren.

Ook materiaalgebruik is erg belangrijk voor een optimaal ontwerp. Duurzame ecologische materialen [LINK] zijn veelal licht van gewicht, en hebben goede fysische eigenschappen. Door een ontwerp te optimaliseren, kan optimaal comfort worden geleverd, soms zelfs tegen lagere kosten.