Het gebruik van folie in de renovatie

Gaat u uw huis isoleren? Dan verandert er veel voor uw huis. De bouwfysische eigenschappen van uw huis kunnen compleet anders worden. In ons klimaat is het belangrijk dat de juiste materialen worden toegepast. Vaak worden folies toegepast om ongewenste effecten van isoleren tegen te gaan. Maar waarom zijn deze folies nodig, en wat doen ze eigenlijk?

Isolatie zorgt voor een andere vochthuishouding: in uw huis, maar ook in de constructie. Vocht dat in huis wordt geproduceerd, trekt door uw constructie naar buiten. Daar waar het te koud wordt, ontstaat condens. Dat kan veel problemen veroorzaken.

Vocht komt meestal niet van buiten maar wordt binnen geproduceerd met koken, douchen en aanwezigheid van mensen.

Toen uw huis nog niet of matig geïsoleerd was, werd veel vocht “weg geventileerd”. In een geïsoleerd huis worden deze natuurlijke luchtstromen veel minder, doordat naden en kieren door de isolatie zijn gedicht en de spouw niet meer open is.

Folies zorgen ervoor dat het vocht dat in huis geproduceerd wordt, wordt tegengehouden en dus niet de constructie in trekt en het isolatiemateriaal vochtig maakt.

Veel folies zijn dampdicht. Dat wil zeggen dat ze de damp (vocht) proberen tegen te houden. Helemaal dampdicht is geen enkele folie. Een Sd-waarde van een folie geeft aan de mate waarin het folie damp tegen houdt. Hoe hoger de Sd-waarde, hoe meer vocht wordt tegengehouden.

Sommige folies zijn dampregulerend. Deze folies houden damp van binnen naar buiten (deels) tegen. Damp die toch in de constructie / de isolatie trekt, kan ook weer naar binnen uitdampen. Een soort ademende regenjas.

Dampdichte of dampregelende folies zijn ook luchtdicht. Dat wil zeggen dat niet alleen vocht wordt tegengehouden, maar ook lucht niet door het folie kan. Dat is prettig als u last heeft van tocht of vraaggericht en energiezuinig wil ventileren.

Luchtdicht en damp-open zijn wel twee verschillende eigenschappen. Een folie kan luchtdicht, maar damp-open (d.w.z. damp-regelend) zijn.

Woning wordt geïsoleerd en dampdicht afgewerkt. Nadat het folie is aangebracht worden gipsplaten gemonteerd.

Folies voor luchtdichting en dampregulering worden binnen aangebracht. Dit is heel belangrijk! Je kunt je eenvoudig voorstellen wat er gebeurt als vocht in de door de gevel of plafond in de isolatie trekt en vervolgens een damp-dichte folie tegenkomt. Uiteindelijk zullen de druppels aan het plafond of vochtplekken op de muur zichtbaar worden.

Op hellende daken wordt vaak wel een waterkerende en damp-open folie aan de buitenkant gelegd, om te voorkomen dat regen onder de dakpannen slaat. Mocht er toch vocht in de constructie komen, dan kan deze naar buiten toe uitdampen.

Twijfelt u of bij u folies op de juiste manier worden toegepast? Of wilt u uw huis damp-open renoveren? Wij adviseren over de juiste toepassing van materialen en technieken.