Balansventilatie

Balansventilatie

Modern energiezuinig ventilatiesysteem met warmteterugwinning

Balansventilatie met warmteterugwinning (WTW), ook Type D genoemd, is wat ons betreft de beste keuze voor een (zeer) goed geïsoleerde woning. Mits goed berekend en aangelegd wordt met dit type een gezond en comfortabel binnenklimaat gegarandeerd.

Een balansventilatiesysteem zuigt verse buitenlucht aan en blaast vervuilde lucht naar buiten. Deze twee stromen moeten in ‘balans’ zijn. Daar waar deze twee luchtstromen elkaar kruisen wordt met de warme vervuilde lucht de inkomende verse lucht opgewarmd. De opgewekte warmte in uw woning wordt dus niet meer zomaar naar buiten geblazen maar wordt teruggewonnen tot wel 90%. Dit levert echt een aanzienlijke energiebesparing op. Het apparaat verbruikt natuurlijk zelf ook energie maar dat is veel minder dan de besparing. Door het apparaat alleen te laten draaien (vraaggestuurd) als er daadwerkelijk ventilatiebehoefte is zal het nog zuiniger werken. Dit gebeurt door sensoren toe te passen die vocht (badkamer) en/of CO2 (leefruimtes) detecteren en zo het apparaat laten weten dat er geventileerd moet worden. Filters (die helaas wel van tijd tot tijd vervangen of gereinigd moeten worden) zorgen voor heldere schone lucht waar mensen met allergieën (astma, pollen) echt baat bij hebben

Schematische weergave van een balansventilatiesysteem. Rode pijlen voeren warme vervuilde lucht af, blauwe pijlen voeren verse (schone) lucht toe.

Voor verdeling van de verse lucht over de woning worden toe en afvoer luchtkanalen aangelegd. Maar als er niet zoveel plek is voor kanalen (renovatie) kunnen ook alleen afvoerkanalen gebruikt worden. Sommige systemen hebben een twee zone instelling voor bv dag en nacht.

Er zijn veel negatieve berichten over balansventilatie. Het zou veel lawaai maken en de ramen mogen niet meer open. Als een vraag gestuurd systeem aangelegd wordt met voldoende grote kanalen en op de juiste manier is afgesteld zal het systeem niet hard hoeven ‘blazen’ en weinig geluid produceren, ook zal er geen tocht voelbaar zijn.

Het open zetten van ramen in een goed geïsoleerd en geventileerd huis wordt minder noodzakelijk. Immers het binnenklimaat is al optimaal en je wilt ook de zorgvuldig bewaarde warmte (door jouw goede isolatie en luchtdichting) niet zomaar naar buiten laten stromen. En bedenk: frisse lucht staat niet gelijk aan koude lucht. Echter ramen mogen en kunnen altijd geopend worden zoals bv s’nachts in de slaapkamer.

In een Passiefhuis is balansventilatie noodzakelijk. In een woning die zeer goed luchtdicht is, zorgt een goed ventilatiesysteem voor de noodzakelijke ventilatie.

Meer over balansventilatie kunt u lezen in ons blog Wat is balansventilatie?