Energie en Esthetiek

Energie en Esthetiek

De laatste tien jaar hebben nieuwe inzichten, met name op het gebied van energiebesparing, veel invloed gehad op de huidige manier van bouwen. Per 2020 moet alle nieuwbouw volgens het bouwbesluit voldoen aan de nieuwe eis voor energiegebruik: BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) dat in plaats komt voor de Energie Prestatie Coëfficiënt, de EPC.

Wij praten daarom over het nieuwe bouwen omdat de samenstelling van dak, vloer en gevels wezenlijk veranderd is. Niet alleen zijn de isolatiewaarden sterk gestegen, de schil van de woning dient nu ook luchtdicht te zijn en daarmee stijgt het gevaar voor vochtneerslag in de constructie. De bouwkundige details moeten zorgvuldig worden ontworpen en uitgevoerd. Als je ook nog passief gebruik gaat maken van zonne-energie heeft dat invloed op de oriëntatie van je gebouw en de indeling van gevels.

Een super technisch verhaal dat wel degelijk bepalend is voor de vormgeving van het gebouw.

Je moet dus oppassen dat alle energie en aandacht niet in het halen van de normen gaat zitten en esthetiek en beleving worden verwaarloosd. Dat is waarom wij kiezen voor een integrale aanpak. Het technische deel wordt van begin af aan in het ontwerpproces meegenomen, maar het gaat ons vooral om goede verhoudingen, ruimtelijkheid, mooie detaillering en een prettige indeling. Kortom een comfortabele, mooie en inspirerende leefomgeving op maat.

Wij luisteren daarom altijd goed naar de wensen en verwachtingen van onze opdrachtgever om goede en soms verrassende oplossingen te kunnen bieden. Daarnaast hanteren wij bepaalde architectonische uitgangspunten die vaak in onze architectuur terug te vinden zijn. Meer hierover kunt u lezen is ons blog Visie op Architectuur.