Waarom wij werken met passiefhuisprincipes

Waarom wij werken met passiefhuisprincipes

LBS63 - tekening ventilatie

Waarom wij werken met passiefhuisprincipes

Wij staan als bedrijf een goede bouwkwaliteit voor, die er voor zorgt dat een woning klaar is voor de toekomst. De investering is misschien nu iets hoger, maar dat wordt wat betreft de maandelijkse lasten ruimschoots gecompenseerd door een lagere energierekening. En dat terwijl er wat betreft comfort geen enkele concessie wordt gedaan:

Energiezuinigheid en comfort gaan hand in hand.

De passiefhuisprincipes die wij toepassen hebben te maken met de oriëntatie van het gebouw, en de strenge normen t.a.v. bouwkwaliteit.

Zo bekijken wij hoe u in het koude seizoen zo veel mogelijk gebruik kunt maken van de passieve zonnewarmte. Daarbij bekijken we hoe groot overstekken moeten zijn, zodat de zon in de zomer, als u geen zonnewarmte binnen wil krijgen, niet naar binnen schijnt. Driedubbel glas zorgt er voor dat er in de winter helemaal geen koudestraling van het glas komt, en in de zomer de straling deels wordt teruggekaatst.

We reduceren de warmtevraag door een huis heel goed te isoleren.

Extreem goede kierdichting zorgt er voor dat tocht helemaal wordt uitgesloten. Ventilatie wordt goed geregeld, zodat vooral daar waar ventilatiebehoefte is, de lucht wordt ververst.

Er zit warmteterugwinning op de ventilatielucht. 

Als de warmtevraag zo laag is, kan vaak bespaard worden op installaties. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig, en zelfs niet wenselijk om vloerverwarming aan te leggen. De woning voelt evengoed nooit koud. Bijverwarming kan elektrisch, vaak via ventilatielucht, of via enkele radiatoren.

Door al deze maatregelen, wordt bij nieuwbouwwoningen het stookseizoen verkort tot ongeveer 6 tot 8 weken per jaar. Bij renovaties kan het stookseizoen worden teruggebracht tot ca. 5 maanden. Omdat een huis bijna geen warmte verliest, zijn apparaten en de aanwezigheid van mensen als warmtebron een groot deel van het jaar voldoende om het huis op een behaaglijke temperatuur te houden.

In het ontwerp kunnen wij deze principes eenvoudig toepassen. Maar het is essentieel dat het ontwerp wordt gemaakt zoals is getekend. Daarom maken wij altijd een uitgebreide technische uitwerking van het architectuurontwerp.

Hieronder ziet u in een overzicht de totale energiehuishouding van ons demohuis aan de Landbouwstraat 63 in Nijmegen. Met 15 zonnepanelen kan in de gehele energievraag worden voorzien, en blijft er voldoende over om de elektrische auto mee te laden.