Verwarmingsafgifte met Warmtepomp

Om een warmtepomp te kunnen gebruiken moet uw huis voldoende geïsoleerd zijn. Hett afgiftesysteem voor verwarming is dan ook van belang. Een laag-temperatuur afgiftesysteem is nodig voor een goede werking van de warmtepomp. Maar waarom is dat eigenlijk?

Een warmtepomp haalt warmte uit een bron, meestal lucht, water of de bodem. Het onttrekken van deze warmte aan de bron kost energie in de vorm van elektriciteit. Door druk (compressie) uit te oefenen op een koudemiddel wordt warmte overgedragen aan een afgiftesysteem. Afgiftesystemen zijn bijvoorbeeld vloerverwarming, radiatoren of convectoren. In deze systemen stroomt verwarmd water, dat de warmte afgeeft aan de ruimte. Hoe hoger de watertemperaturen die de warmtepomp moet leveren, hoe meer druk de warmtepomp moet leveren, en dat kost (relatief) meer elektriciteit.

Dus als je je huis met een lage watertemperatuur kunt verwarmen, dan kost dan minder elektriciteit.

Daarom is het ook belangrijk om voldoende afgiftevermogen te plaatsen. Als u vloerverwarming laat aanleggen kan het afgiftevermogen in de vloer eenvoudig worden vergroot. Door bijvoorbeeld de verwarmingsleidingen op een kleine afstand van elkaar te leggen. Of door dikkere leidingen te kiezen. Een ander voordeel van vloerverwarming is, dat het deel van de leefruimte wordt verwarmd waar men warmte nodig heeft, waardoor de thermostaat zeker een graad lager kan worden gezet.

radiatoren vs vloerverwarming

Is vloerverwarming dan altijd aan te raden? In een woning die te weinig is geïsoleerd, kan vloerverwarming mogelijk de vraag niet aan. Vaak zijn er te veel kieren om het huis comfortabel met lage temperaturen te verwarmen. Of is er sprake van koudestraling van de ramen als er ventilatieroosters boven het glas geplaatst zijn, of als er geen goed isolerend (HR-)glas in zit.

Soms is vloerverwarming in een te goed geïsoleerd huis niet altijd ideaal. Als de vloerverwarming in een cementdekvloer en/of betonvloer is opgenomen, is deze niet goed regelbaar.

Het duurt een tijd voordat een vloerverwarming op temperatuur is en weer kan afkoelen. Als in een heel goed geïsoleerd huis de zon binnenkomt, warmt het snel op. Een vloer die dan te langzaam afkoelt, kan voor oververhitting zorgen. Als de vloerverwarming ook ingesteld is op koelen, kan dit probleem worden vermeden.