Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

lbs63, olo, omgevingsvergunning, omgevingsloket

Voor grote aanpassingen aan uw woning is misschien een omgevingsvergunning nodig. Op het omgevingsloket online, kunt u een zogenaamde vergunningcheck doen. 

Een omgevingsvergunning werd vroeger bouwvergunning genoemd is nodig als er constructief of aan het uiterlijk van uw huis iets verandert.

Een omgevingsvergunning bestaat tegenwoordig uit drie of vier delen:

  • Een toets of wijziging op het bestemmingsplan
  • Een toets of het ontwerp voldoet aan redelijke eisen van welstand.
  • Een toets aan de technische en energetisch normen van het bouwbesluit
  • Een toets of het materiaalgebruik voldoet aan de milieuprestatienormen (alleen voor nieuwbouw).

Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is voor een aantal wijzigingen aan uw woning geen vergunning nodig. Zou mag een aanbouw of dakkapel vaak zonder vergunning worden gebouwd.

Wij toetsen al in een vroegtijdig stadium of een omgevingsvergunning nodig is. Zonodig kunnen we een ontwerp zo aanpassen dat slechts voor onderdelen of zelfs helemaal geen vergunning nodig is.

Omgevingsdiensten en/of gemeenten kunnen zelf ook richtlijnen hebben. Zo moet u in sommige gevallen voor het aanbrengen van een nieuw geïsoleerd dak wel en in sommige gevallen geen omgevingsvergunning aanvragen.

Voor het vervangen van kozijnen in de voorgevel is wel een vergunning nodig. Voor overige kozijnen in de meeste gevallen niet.

Veelal is er in goed overleg meer mogelijk dan u misschien denkt. Redelijke eisen van welstand, die door de commissie beeldkwaliteit worden beoordeeld, toetsen of een ontwerp past in het straatbeeld. Dat wil niet zeggen dat het hetzelfde moet zijn als de buren. Een ontwerp mag afwijken, als het in zichzelf een eenheid vormt, en op een bepaalde manier past in de omgeving.

Mocht er een vergunning nodig zijn, dan maken wij die voor u in orde. Wij hebben goede relaties met de meeste omgevingsdiensten. Aan de technische, energie- en milieuprestatienormen voldoen onze ontwerpen uiteraard. Vaak is het wel nodig om een constructeur de constructieve berekeningen te laten maken.