INbreiden, niet UITbreiden: visie op wonen 2030

Bron: Koers Ruimte en Leefomgeving Provincie Gelderland

Onze visie op het oplossen van het woningprobleem.

In Nederland is behoefte aan 900.000 nieuwe woningen. In Gelderland moeten 80.000 woningen worden gebouwd. Maar de ruimte in Gelderland is schaars. Ruimte is ook nodig voor duurzame energieopwekking en voor plekken om water op te slaan en klimaatproblemen zoals hittestress en brandrisico’s tegen te gaan. De Provincie Gelderland heeft berekend dat 1,8 keer het oppervlak van de provincie nodig is om alle plannen uit te voeren.

Gemeenten en projectontwikkelaars kunnen snel worden verleid om (weer) grote woningen in nieuwbouwwijken te bouwen. Hier valt meer op te verdienen. Bovendien verwacht men dat er makkelijker draagvlak voor bouwplannen te verkrijgen is.

Waarom geen grote nieuwe woonwijken?

Wij vinden dat er moet worden ingezet op bouwen binnen bestaande woonkernen.

 • Er is behoefte aan kleinere woningen.
 • Een nieuwe woonwijk vraagt om nieuwe voorzieningen. Er moeten ook winkelcentra, recreatievoorzieningen worden gebouwd. Daarnaast moeten ook NUTS-voorzieningen en nieuwe wegen en openbaar vervoer worden aangelegd. en asfalt. Voorzieningen die in bestaande woonkernen al aanwezig zijn.
 • In veel bestaande woonkernen zijn ook grote investeringen noodzakelijk, zoals onderhoud en uitbreiding van NUTS-voorzieningen, verduurzaming van woningen en versterking van de sociaal economische situatie. Deze investeringen moeten niet hoeven concurreren met de nieuwbouwwijken.

Maar hoe dan?

In een groot onderzoek naar mogelijkheden voor Inbreiden heeft KAW-architecten kansen en mogelijkheden in naoorlogse wijken onderzocht. Zonder dat er hoge flatgebouwen verrijzen, is  binnen de stad potentie voor zo’n 700.000 woningen van gemiddeld 50 m2. Dit kan door:

 • Bestaande woningen te splitsen, uit te bouwen en er een of meerdere woonlagen bovenop te bouwen.
 • Chirurgisch ingrijpen: Nieuwe woningen bouwen in “restruimte”: bijvoorbeeld door het slopen van vervallen garageterreinen, of het bijbouwen van een flatgebouw die twee andere flatgebouwen verbindt. ­­­
 • Herstructureren: het slopen van slechte gebouwen waardoor plekken in de wijk vrijkomen voor nieuwbouw.
 • Aan de randen van een stad of dorp waar nu asfalt is. Asfalt dat veel minder nodig is als in de stad ruimte tevens wordt geïnvesteerd in een goed fietsnetwerk en openbaar vervoer en deelvervoer.
Uit Ruimte Zat IN de Stad, KAW Kollektieve Architecten Werkplaats

Wat zijn de voordelen?

 • Door in te breiden past het aanbod bij de vraag.
 • Veel mensen wonen niet passend: oudere mensen wonen vaak in een te grote woning, terwijl starters en jonge gezinnen geen woning kunnen vinden.  Velen van hen willen graag verhuizen maar wel in hun sociale omgeving blijven. Studenten willen na hun studie vaak in de stad blijven wonen. Jongeren kunnen vaak niet in hun eigen gemeente betaalbare woonruimte vinden.
 • Inbreiden biedt kansen voor een betere welvaartverdeling in kwetsbare wijken. Inbreiden geeft een ook sociaaleconomische impuls.
 • Juist doordat met Inbreiden voor een bepaalde groep mensen wordt gebouwd, is inspraak mogelijk. Er kan maatwerk plaatsvinden voor nieuwe en bestaande bewoners. In nieuwbouwwijken zijn nog geen bewoners, dus wordt veel meer standaard gebouwd.
 • Meer groen en natuur IN de stad met behoud van landschap en natuur BUITEN de stad
 • En niet onbelangrijk, Inbreiding is economisch gezien veel goedkoper en levert maatschappelijk het meest op!

Bronnen:

 • RUIMTE ZAT IN DE STAD, KAW architecten, 2020
 • Site van de Provincie Gelderland