Detaillering

Detaillering

0-op-de-meter, passief kozijnen, dakisolatie, gecelisolatie

Om een mooi ontworpen woning ook daadwerkelijk mooi te laten bouwen is een goede technische uitwerking noodzakelijk.  Het ontwerp wordt daarvoor letterlijk tot in detail uitgewerkt. We noemen dit de detaillering. De architect geeft op essentiële punten aan hoe en uit welke materialen een constructie is opgebouwd, en hoe deze aansluit op een andere onderdelen van de constructie. Zowel technisch als esthetisch. Hiermee voorkomt de architect dat de aannemer in het werk zelf oplossingen moet zoeken en een en ander aan elkaar moet ‘bakken’. Dat is niet alleen minder fraai en bouwkundig slecht maar ook veel minder efficiënt. Een mooi ontwerp kan dus door de aannemer alleen goed en goedkoop gebouwd worden als het bouwkundig goed en slim is gedetailleerd.

Bij veel architecten zijn de details standaard. Met betrekking tot de nieuwste bouwkundige normen (bouwbesluit, energiezuinigheid) voldoet deze standaarddetaillening niet meer. Wij noemen dit het nieuwe bouwen. Dat veel nieuwbouwwoningen, die tegenwoordig worden opgeleverd, zelfs niet aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen heeft vaak te maken met een matige detaillering.

In zeer energiezuinige huizen is het van belang dat isolatielagen van verschillende constructies op elkaar aansluiten en dat de gehele schil rondom goed luchtdicht is. Bij voorbeeld de isolatie van het dak moet aansluiten aan de isolatie van de gevel. Daar waar dit niet het geval is ontstaan zogenaamde koudebruggen. Als isolatie niet goed aansluit en de luchtdichting niet nauwkeurig is uitgevoerd kan vocht in de constructie ontstaan. Rot kan het gevolg zijn en vochtige isolatie heeft een veel lagere isolatiewaarde. Ook kan isolatie verzakken.

Een ander probleem bij een matige detaillering is, dat kieren ontstaan. Het is belangrijk om bij alle aansluitingen ook aan te geven met welke goede materialen en technieken de luchtdichting moet worden gerealiseerd. 

Wij maken graag gebruik van natuurlijke materialen met goede bouwfysische eigenschappen. Deze materialen vereisen een andere manier van detailleren, waarmee de goede eigenschappen beter tot hun recht komen. Zo werken wij liever niet met een constructieopbouw waarin een spouw (lege ruimte) is verwerkt. In bestaande bouw worden bijvoorbeeld traditioneel voorzetwanden geplaatst met een spouw. Ook vloeren en dak worden voorzien van een spouw tussen hout en isolatie. Wij werken liever met damp regulerende materialen en/of ventilatie van binnenuit.

Omdat veel uitvoerders niet bekend zijn met dit soort technieken, werken wij onze bouwdetails zo ver uit dat er geen misverstand kan bestaan over waaraan de uitvoering dient te voldoen. Indien gewenst begeleiden wij de uitvoering.