BENG-eisen in 2021

BENG-eisen in 2021

lbs63, BENG-logo-1, nZEB berekening

In 2021 wordt de eisen aan energiezuinigheid van woningen aangepast. De zogenaamde BENG-eisen gaan in 2020 gelden. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De BENG-norm, die is vastgelegd in de NTA-8800 gaat de EPC-berekening vervangen, die is gebaseerd op de NTA-7120.

Hieronder leggen we uit wat de BENG-eisen vanaf 2020 inhouden, en wat verschillen zijn met de huidige rekenmethodiek.

De BENG-normen zijn onlangs vastgesteld, en worden berekend over drie onderdelen.

Allereerst wordt berekend hoeveel energie een gebouw per m2 verbruikt voor verwarming en koeling. Hierbij wordt ventilatie meegerekend alsof mechanisch wordt geventileerd. Omdat in vrijwel alle gebouwen verwarming de grootste energiepost is, stelt deze norm eisen aan isolatie en kierdichting.

De tweede norm stelt een maximum aan de benodigde hoeveelheid fossiele energie die nodig is om de energiebehoefte te dekken, de zogenaamde Primaire Energiebehoefte. Bijvoorbeeld de hoeveelheid fossiele energie die nodig is om de elektriciteit voor de warmtepomp te genereren wordt hier berekend. Maar ook de besparing die wordt bereikt als een balansventilatiesysteem in plaats van een mechanische ventilatie wordt aangelegd.

De derde norm bepaalt het aandeel hernieuwbare energie die een woning minimaal moet opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, energie uit de lucht of de bodem[1] of een zonneboiler.

De nieuwe BENG-rekenmethodiek is een grote verbetering ten opzichte van de EPC-rekenmethodiek, omdat het veel realistischer voorspellingen doet over het daadwerkelijke energieverbruik, en meer recht doet aan de doelstelling: minder CO2 uitstoten.

In onze ontwerppraktijk rekenen wij altijd al met een alternatieve rekenmethodiek die “ gevalideerd” is, de op de PHPP-gestoelde nZEB-methode. Veel van de inzichten uit deze rekenmethodiek zijn overgenomen in de BENG-eisen. Zo rekenen wij altijd al met kWh/m2 om een warmtevraag te berekenen.


[1] De warmte die uit de lucht of de bodem wordt gehaald telt als hernieuwbare energie; de elektriciteit die de warmtepomp gebruikt telt voor de norm Primaire energiebehoefte.