Energieverbruik warmtepomp

Energieverbruik warmtepomp

luchtwater warmtepomp, vloerverwarming, energiebalans berekening

Hoeveel energie verbruikt een warmtepomp en hoe weten we of een warmtepomp zuinig is? Het energieverbruik van een warmtepomp kan heel erg uiteen lopen: van nauwelijks energieverbruik tot zeer veel energieverbruik. Of een warmtepomp zuinig of niet zuinig is, hangt af van een aantal factoren. Om te weten welke factoren, is het belangrijk om naar de werking van een warmtepomp te kijken.

Een warmtepomp haalt warmte uit een bron. Een bron kan bijvoorbeeld water, condens, lucht of bodem zijn. Ook al zijn deze bronnen koud, er kan altijd warmte uit gehaald worden. Zelfs uit lucht van -20 kan warmte gehaald worden.

Om warmte uit een bron te halen, verbruikt een warmtepomp elektriciteit. Het kost in de regel minder energie om die uit een bron te halen. Het rendement wordt in warmtepompland COP ofwel Coefficient of Performance genoemd. Om lucht van 0 graden te verwarmen naar 35 graden voor een verwarming, heeft een bepaalde lucht-waterwarmtepomp een COP van 4,7. Dat betekent dat als de lucht 0 graden is, er een rendement is van 470% voor het verwarmen van de vloerverwarming. 1 kWh elektriciteit maakt dan 4,7 kWh aan warmte.

Gedurende het jaar fluctueert de temperatuur. Hoewel de gemiddelde temperatuur in het stookseizoen misschien 4 graden is, zijn het juist de verschillen die zorgen voor een hoog energieverbruik. Als een warmtepomp langdurig moet verwarmen van lage naar hoge temperaturen, dan zakt het rendement. Moeten nog hogere temperaturen worden gerealiseerd om uw huis warm te krijgen, dan kan het zijn dat het rendement bijna 0 wordt. U bent dan elektrisch aan het verwarmen.

Elektriciteit is minder efficiënt dan gas. Gas wordt direct gestookt, en heeft een rendement van ongeveer 98%.

Een m3 gas heeft eenzelfde energiewaarde als ca. 10 kWh elektriciteit. Heeft u dus nu een gasverbruik van 1400 m3 gas, en gaat u niet efficiënt met een warmtepomp verwarmen (bijvoorbeeld met een gemiddelde COP van 2,6), dan gaat u ca. 5500 kWh aan elektriciteit verbruiken.